Tłumaczenia wierzytelne

tłumacz szwedzkiego, tłumaczenia pisamne z języka szwedzkiegoWszelkie szwedzkie dokumenty urzędowe, które mają zostać przedłożone polskim urzędom muszą zostać przetłumaczone. Tłumaczenia dokumentów musi dokonać tłumacz przysięgły języka szwedzkiego, do czego polecam swoją skromną osobę.
Tłumaczenie wierzytelne musi posiadać numer repertorium, być opatrzone czytelnym odciskiem okrągłej pieczęci zawierającej imię i nazwisko tłumacza, numer uprawnień, język oraz podpisem tłumacza przysięgłego.

Moją dewizą jest jakość i terminowość. Dokumenty standardowe (dowody rejestracyjne, pisma i zaświadczenia ze Skatteverket, Transportstyrelsen, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten i inne) tłumaczę praktycznie na poczekaniu.

Wykonuję również tłumaczenia przysięgłe na język szwedzki (zaświadczenia, NIP, REGON, KRS, wpisy do ewidencji działalności, akty USC i inne). Również w tym przypadku, dokumenty standardowe tłumaczę na poczekaniu lub na drugi dzień.

Przyjętą jednostką rozliczeniową dla tłumaczeń wierzytelnych jest strona obejmująca 1125 znaków ze spacjami (często mylona ze stroną A4). W przypadku tłumaczeń zwykłych (bez uwierzytelnienia), przyjętą jednostką rozliczeniową jest strona obejmująca 1800 znaków ze spacjami.

© Copyright 2014 P&P Biuro Tłumaczeń Języka Szwedzkiego - Tłumacz przysięgły języka szwedzkiego
projekt i wykonanie