Import samochodów ze Szwecji – tłumaczenie dokumentów

Na wstępie pragnę zaznaczyć, że nie sprowadzam i nie handluję samochodami ze Szwecji. Niniejsza strona ma na celu tylko i wyłącznie zaprezentowanie podstawowych informacji dotyczących aspektu formalnego sprowadzania aut ze Szwecji. Poniższe informacje mają charakter praktyczny i zostały opracowane w oparciu o prawie 10 lat doświadczeń zawodowych w zakresie tłumaczeń wierzytelnych z języka szwedzkiego oraz kontakty z osobami, które zakupiły samochód w Szwecji. Zamieszczone tu informacje mają pomóc w zakupie auta w Szwecji i uniknięciu pewnych błędów wynikających z niedopatrzeń formalnych i braku znajomości języka szwedzkiego lub realiów panujących w Szwecji.
Z oczywistych względów nie zamieszczam tu informacji o procedurze rejestracji sprowadzanych pojazdów w Polsce. Nie ośmielam się również radzić, jak „dobrze kupić” samochód w Szwecji.
Niniejsze informacje mogą być niekompletne, a korzystanie z nich odbywa się na własne ryzyko.

Sprowadzając samochód ze Szwecji lub kupując w Polsce samochód na szwedzkich tablicach rejestracyjnych, należy poza zachowaniem zdrowego rozsądku zalecanym przy zakupie każdego auta, dopilnować wielu formalności i zwrócić uwagę na pewne niuanse, które chciałbym przybliżyć poniżej.

Niezbędne dokumenty

Dowód rejestracyjny (Registreringsbevis)

Szwedzki dowód rejestracyjny składa się z dwóch części, pierwszej (Del 1 av Registreringsbeviset) w kolorze niebieskim i drugiej (Del 2 av registreringsbeviset) w kolorze żółtym. Nazwa dokumentu jest zapisana we wszystkich językach UE. Do rejestracji pojazdu w Polsce niezbędne są oba dokumenty. Polskie wydziały komunikacji posiadają wzorce dokumentów i żądają kompletu dokumentów. Z praktyki wiem, że Szwedzi często nie chcą wydawać nabywcy drugiej części dowodu rejestracyjnego (żółty), ponieważ jest ona niezbędna do wyrejestrowania pojazdu i zgłoszenia zmiany właściciela w Szwecji. W razie niedopełnienia tego obowiązku poprzedni właściciel jest ciągle wzywany do zapłaty podatku drogowego, ubezpieczenia i wykonania przeglądu.
Kupując samochód należy zwrócić uwagę, by właściciel pojazdu przekazał nam wszystkie dokumenty. Obecnie polskie urzędy dokonują wyrejestrowania pojazdu za granicą, stąd być może konieczność dostarczenia obu części dowodu rejestracyjnego do wydziału komunikacji. Na odwrocie obu dokumentów znajdują się informacje urzędowe na temat procedur rejestracji pojazdów w Szwecji, powtórzenie podstawowych danych pojazdu i właściciela oraz blankiet do komunikacji z rejestrem pojazdów.
Od 01.01.2009 rejestr pojazdów w Szwecji prowadzi Transportstyrelsen (Krajowa Dyrekcja Transportu), która przejęła kompetencje Vägverket (Krajowa Dyrekcja Dróg).

1 część dowodu rejestracyjnego (niebieska)

Zawiera w górnej części dane rejestracyjne pojazdu i informacje o właścicielu. W dolnej połowie dokumentu zamieszczone są dane identyfikacyjne i podstawowe dane techniczne pojazdu. Na odwrocie znajdują się informacje na temat procedur rejestracji pojazdów w Szwecji oraz blankiet służący do czasowego wyrejestrowania pojazdu, ponownego włączenia pojazdu do ruchu oraz zamawiania duplikatów dokumentów i tablic.

2 część dowodu rejestracyjnego (żółta)

Zawiera w górnej części dane rejestracyjne pojazdu i informacje o właścicielu. W dolnej części dokumentu zamieszczono nazwiska ostatnich trzech właścicieli z okresu trzech lat (lub jednego, ostatniego jeżeli data rejestracji przypada przed okresem ostatnich trzech lat. Na odwrocie znajdują się informacje na temat procedur rejestracji pojazdów w Szwecji oraz blankiet służący do wyrejestrowania pojazdu/zgłoszenia zmiany właściciela. W przypadku eksportu auta do Polski nie ma konieczności wypełniania blankietu na odwrotnej stronie dokumentu.

Umowa/faktura/rachunek (Köpekontrakt/faktura/kvitto/kvittens)

Do rejestracji pojazdu niezbędny jest również dokument własności potwierdzający fakt nabycia pojazdu. Dokument ten musi zawierać dane sprzedawcy, nabywcy (włącznie z adresem i nr ewidencyjnym: PESEL/personnummer), podstawowe dane pojazdu (marka, model, nr rejestracyjny, nr VIN, rocznik), cenę, walutę oraz inne warunki zakupu. W przypadku umów sporządzonych na dwujęzycznych formularzach (polski, szwedzki) konieczne jest również tłumaczenie przez tłumacza przysięgłego.

Na co zwracać uwagę

Rocznik modelowy (Årsmodell)

Często mylony z rokiem produkcji. W szwedzkich dowodach rejestracyjnych podaje się zwykle rocznik modelowy, a w przypadku nowszych aut rok produkcji – miesiąc. W ogłoszeniach i opisach podaje się rocznik modelowy auta, a nie faktyczny rok produkcji. Z tego względu warto zwrócić uwagę na datę pierwszej rejestracji (Datum för första ibruktagande) lub datę pierwszej rejestracji w Szwecji (Datum för första ibruktagande i Sverige). I tak przykładowo, samochód z rocznika modelowego 2001 i datą pierwszej rejestracji w 2000 roku, w Polsce zostanie zarejestrowany jako samochód z 2000 roku.

Przebieg (mätarställning) w dokumentach i ogłoszeniach

Na popularnych szwedzkich stronach z ogłoszeniami (blocket.se, bytbil.com) i w języku codziennym przebieg i odległości są podawane w szwedzkich milach lądowych, np. 20 000 mil, co w praktyce oznacza 200 000 km (1 mila szwedzka = 10 km). Podobnie jest ze spalaniem, np. 0,7 l/mil = 0,7 l/10 km = 7 l/100 km

Wyrejestrowanie (Avregistrering)

W przypadku samochodów, które zostały permanentnie wyrejestrowane nie ma możliwości otrzymania duplikatu dowodu rejestracyjnego, a jedynie zaświadczenie potwierdzające fakt, iż nasz samochód był wcześniej zarejestrowany w Szwecji oraz jego numer rejestracyjny, numer VIN i datę wyrejestrowania. Jest to o tyle istotne, że kupując wyrejestrowany samochód bez kompletu dokumentów, w przypadku odmowy rejestracji w Polsce ze względów formalnych, ze Szwecji można uzyskać tylko w/w zaświadczenie.

Czasowe wyrejestrowanie (Avställning)

Oznacza zwolnienie z obowiązku opłacania podatku drogowego, ubezpieczenia i ważnego przeglądu. Samochodem, który jest czasowo wyrejestrowany nie można poruszać się po drogach publicznych (wyjątek stanowi jazda do warsztatu lub stacji kontroli pojazdów na przegląd). Warto o tym pamiętać, bo podczas kontroli policyjnej możemy narazić się na wysoki mandat. Aby nie być na bakier z przepisami i nie ryzykować spotkania z policją samochód, który jest czasowo wyrejestrowany należy ponownie włączyć do ruchu (påställning).

Tłumaczenia dokumentów samochodowych

Dokumenty sporządzone w języku szwedzkim muszą zostać przetłumaczone. Umowy kupna-sprzedaży w języku polskim nie wymagają uwierzytelnienia. Tłumaczenia dokumentów musi dokonać tłumacz przysięgły języka szwedzkiego, do czego polecam swoją skromną osobę. Tłumaczenie wierzytelne musi posiadać numer repertorium, być opatrzone czytelnym odciskiem okrągłej pieczęci i podpisem tłumacza przysięgłego.

Moją dewizą jest jakość i terminowość. Jeżeli nie jestem na wyjeździe, dokumenty samochodowe tłumaczę praktycznie na poczekaniu. Dokumenty dostarczone przed 12.00 są gotowe do wysyłki lub odbioru przed 15.00 tego samego dnia. Na zlecenie klienta pośredniczę w kontaktach ze szwedzkimi urzędami, podmiotami gospodarczymi i osobami prywatnymi.
Pytania i zapytania ofertowe proszę kierować na adres e-mail: biuro@szwedzki.pl lub telefonicznie na numer 0601 65 36 40.

Zapraszam do współpracy
Paweł Micewicz
tłumacz przysięgły języka szwedzkiego

© Copyright 2014 P&P Biuro Tłumaczeń Języka Szwedzkiego - Tłumacz przysięgły języka szwedzkiego
projekt i wykonanie